Om Svendborg Elite

Som Elitekommune arbejder Svendborg Kommune sammen med Team Danmark om at understøtte en bæredygtig udvikling af talent og elite. Det betyder blandt andet, at det skal være muligt at kombinere livet som talent og elitesportsudøver med uddannelse og job.

I Svendborg Kommune er tilgangen til talentudviklingen bred. Alle folkeskoler er idrætsskoler, vi har sportsklasser for de dygtigste og mest motiverede talenter fra alle kommunens klubber, og vi har et talentcenter, hvor alle kommunens klubber kan indstille deres talenter. Fælles for alle disse tilbud er, at træningen er baseret på det alderesrelaterede træningskoncept og fysisk skadesforebyggende grundtræning.

For atleter på ungdomsuddannelser og 10. klasse har vi oprettet et sportsakademi, som ud over at tilbyde fysisk morgentræning, også hjælper atleterne med at planlægge, koordinere og prioritere, så der bliver plads til både sport, uddannelse, familie og venner.

I samarbejdsaftalen med Team Danmark for 2019-2022 er GOG, SfB, Svendborg Badminton Klub og Thurø Sejlklub udpegede som prioriterede klubber. Svendborg Basketball Club samt SG Powertumbling og Team Gym er udpeget som lokalt prioriterede klubber.

Du kan se samarbejdsaftalen med Team Danmark her.
Du kan se mere om de konkrete indsatser i aftalen her