Værdisæt for talentudvikling

Team Danmark har i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og elitekommuner m.fl. udarbejdet et værdisæt for talentudvikling. Værdisættet er en form for ”ledestjerne” for arbejdet med talenter og indeholder en række anvisninger og definitioner af centrale begreber indenfor talentudvikling.

Værdisættet kan kun virke og omsættes til praksis, hvis alle de personer som er en del af talenternes udvikling, tager det til sig og arbejder med anvisningerne. Værdisættet skal på sigt bl.a. afspejle sig i idrætspolitikken, støtten til idrætsforeningerne, træneruddannelse og uddannelsestilbud til talenterne.

Overskrifterne for de fem værdier i ”talentHUSET” er:

Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel.

Du kan læse mere om Værdisæt for talentudvikling her.

huset