Hvordan kommer jeg med?

Konceptet for Sportsklasser lægger vægt på at udvikle i stedet for at udvælge. Sportsklasserne er for atleter fra alle sportsgrene, og er et tilbud til de atleter, der i forvejen træner meget. Derfor vil atleternes træningsmængde i klubberne indgå i den samlede vurderingen af ansøgningerne. Det er desuden en fordel for atleternes udvikling, hvis de dyrker flere sportsgrene.

Der optages hvert år max. 28 elever til 7. klasse i det kommende skoleår, og man søger om optagelse ved udfylde dette ansøgningsskema.
Der er afholdes hvert år i januar et informationsmøde om Sportsklasserne - se mere på www.nymarkskolen-svendborg.aula.dk.

I bedømmelsen af ansøgningerne er trænernes vurdering af atleten særdeles vigtig, og ansøgningen skal derfor vedlægges en udtalelse fra træneren i forhold til atletens motivation, engagement, adfærd på og uden for sporten, niveau m.m. En nærmere vejledning til udtalelsen fra træneren findes i ansøgningsskemaet.

Atleten skal desuden selv beskrive, hvorfor han/hun gerne vil gå i en Sportsklasse, og hvordan han/hun vurderer sig selv i forhold til lyst og motivation til både at træne og passe sin skole. Denne egenvurdering har ligeledes stor vægt i optagelsesprocessen.

Alle ansøgere og deres forældre inviteres til en uddybende samtale, inden det afgøres, hvem der kan optages i Sportsklassen.

De ansøgere, der bliver optaget, inviteres inden skoleårets start til en informationsaften, hvor eleverne præsenteres for indholdet i undervisningen i både teori og praksis, så det bliver tydeligt for dem, hvad de går ind til.