Svendborg Eliteråd

Team Danmark aftalen er forankret i Eliterådet, der fungerer som "styregruppe". Eliterådet fastlægger og understøtter rammerne for elite- og talentudviklingen i Svendborg Kommune. Samtidig skal rådet sikre gode trænings- og udviklingsmiljøer for idrætstalenterne, så der skabes sammenhæng i talenternes hverdag mellem idræt og uddannelse. Derudover har rådet til opgave at sparre med elitekoordinatoren og afgive høringssvar til det politiske system.

Eliterådet består pt. af:

 • Lars Erik Hornemann, udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget
 • Søren Thorsager, Kultur- og fritidschef, Svendborg Kommune
 • Peter Jensen, Team Danmark
 • Heidi Bruun, Sport og Idræt i Svendborg
 • Et medlem fra hver af de prioriterede klubber:
  • Niels Kildelund, GOG
  • Peter Mouritsen Svendborg Badmintonklub
  • Jesper Henriksen, Thurø Sejlklub
  • Morten Frederiksen, SfB
  • Karin Olsen, Svendborg Basketball Club
  • Ole Højly, SG
 • Allan Kruse, udpeget af Den Sydfynske Idrætsklynge
 • Christian Handberg Clift, udpeget af idrætsskolerne
 • Keld Vilhelmsen, koordinator, Sportsklasserne
 • Sten Kaj Larsen, koordinator, Svendborg Sportsakademi
 • Jannie Kaae, elitekoordinator, Svendborg Kommune

Team Danmark-aftalen

Du kan se samarbejdsaftalen med Team Danmark her.

Du kan se mere om de konkrete indsatser i aftalen her