Svendborg Eliteråd

Team Danmark aftalen er forankret i Eliterådet. Rådet varetager opgaven med at sikre de bedst mulige rammer for talent- og elitearbejdet i kommunen.

Eliterådet består pt. af:

 • ét medlem fra Kultur- og Fritidsudvalget (Hanne Ringgaard-Møller)
 • ét medlem fra Svendborg Kommunes direktørområde Børn, Unge, Kultur & Fritid (Christian Barding)
 • ét medlem fra Svendborg Idræts Samvirke (Heidi Bruun)
 • ét medlem fra hver af de i samarbejdsaftalen prioriterede klubber:
  Svendborg Badmintonklub (Peter Mouritsen)
  Thurø Sejlklub (Jesper Henriksen)
  GOG (Søren Kuhr Nielsen)
  SfB (Jesper Trabjerg Jensen)
 • ét medlem fra hver af de i samarbejdsaftalen lokalt prioriterede klubber:
  Svendborg Basketball Club (Karin Olsen)
  Svendborg Gymnastikforening (Ole Højly)
 • ét medlem udpeget af idrætsskolerne (Christian Handberg Clift)
 • ét medlem udpeget af Sportsklasserne (Keld Vilhelmsen)
 • ét medlem udpeget af Svendborg Sportsakademi (Sten Kaj Larsen)
 • ét medlem udpeget af Den Sydfynske Idrætsklynge (Allan Kruse)
 • én repræsentant fra Team Danmark (Morten Brammer Olesen)
 • elitekoordinatoren i Svendborg Kommune (Jannie Kaae)

Team Danmark-aftalen

Du kan se samarbejdsaftalen med Team Danmark her.

Du kan se mere om de konkrete indsatser i aftalen her