SvendborgMentalitetens temaer

Kultur og værdier

Vi skal bevidstgøre og italesætte de grundlæggende værdier, der kendetegner et verdensklasse talentudviklingsmiljø set ud fra de forskellige agenters perspektiver.

Formålet er, at samtlige kontekster (skole, klub, familie) skaber og forstærker et værdisæt, der understøtter talentudviklingsmiljøet.

Målrettet udvikling

Alle agenter skal være bevidste om vejen fra talent til elite med de transitioner og udfordringer, der ligger, og hvordan disse kan imødekommes med en ensrettet karriere- og udviklingsplan.

Formålet er, at alle agenter understøtter de unges karriere- og udviklingsplan, og at den er afstemt imellem udøver, familie, skole, træner og evt. forbund.

Kommunikation

Alle agenter skal være bevidste om, hvordan styrkende kommunikation foregår, og hvordan de kan bruge den i dagligdagen.

Formålet er, at man i samtlige kontekster: skole, klub, familie har viden om, hvordan kommunikationen evalueres og evt. justeres.

Planlægning og prioritering

Alle agenter skal være bevidste om vigtigheden af planlægning og prioritering, og behovet for redskaber som den enkelte udøver-elev kan bruge i sin hverdag.

Formålet er, at atleter kan udarbejde og anvende et ugeskema, som indeholder træning, skole, fritid, familie og at agenterne understøtter atleten i at evaluere og justere planen i de forskellige kontekster.

Fokus

Vi arbejder hen imod en overordnet forståelse for individets tankeprocesser, som danner grundlag for en hensigtsmæssig måde at håndtere sig selv og sit liv på.

Formålet er at alle agenter understøtter atleten i at udvikle sin en strategi og bidrager til udviklingen igennem forstærkning og evaluering i de forskellige kontekster.

Genopladning

Alle agenter skal være bevidste om vigtigheden af genopladning i løbet af en dag, uge, måned, år og karriere, og hvordan genopladning kan bruges aktivt og mest effektivt.

Formålet er, at atleten understøttes i at planlægge og prioritere genopladning, og at agenten bidrager til at evaluere dette med dem.

Motivation

Det stiller store krav til atleterne og deres mentalitet, når de bliver mødt med krav fra de mange forskellige kontekster.

Man skal kunne:
1) sætte sig udviklingsmål og lave en plan for sin træning og kost
2) kommunikere med familie og venner om hvordan man gerne vil have sommeren til at se ud
3) planlægge og prioritere sin tid
4) fokusere på den plan man har lagt og den man gerne vil være og
5) få genopladt fysisk, mentalt og socialt, så man er klar til en ny sæson og et nyt skoleår.

Alt det kræver motivationen. Der skal alle agenter være bevidste om betydningen af motivation og om, hvordan vi skaber, fastholder og genskaber motivationen.