Svendborg er Team Danmark Elitekommune

Svendborg Kommune har været Elitekommune siden 2007, og har sammen med Team Danmark udviklet bl.a. idrætsskoler, sportsklasser, talentcenter og sportsakademi. Den røde tråd gennem talentarbejdet i Svendborg, er visionen om at skabe bæredygtig talentudvikling, hvor den enkelte kan udvikle sig som atlet, og samtidig vokse som et helt menneske i balancen mellem sport, familie, venner og uddannelse.

Samarbejdsaftalerne er 4-årige, og den 8. marts 2019 underskrev Team Danmarks direktør Lone Hansen og Svendborgs borgmester Bo Hansen den nye samarbejdsaftale for 2019-2022 – den fjerde i rækken af aftaler, der har til formål at styrke talentarbejdet i kommunen. Specialforbundene har sammen med Team Danmark godkendt de prioriterede klubber i samarbejdsaftalen, og klubberne er en del af specialforbundenes samlede talentudviklingsstrategi.

I Svendborg Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark for perioden 2019-2022 er følgende klubber prioriteret: GOG, SfB, Svendborg Badmintonklub, Thurø Sejlklub og Motorcykel Clubben Svendborg. Herudover har Svendborg Kommune sammen med specialforbundende peget på Svendborg Basketball Club og SG Powertumbling og Team Gym som lokaltprioriterede klubber. Fælles for alle klubberne er, at specialforbundende ser dem som centrale talentudviklingsmiljøer.

Svendborg Kommune er en af Danmarks 23 elitekommuner, hvor formålet  er at udvikle og understøtte de lokale talentmiljøer, så de unge talenter kan udvikle sig til at kunne begå sig på højeste internationale niveau, og at det samtidig sker på en social og samfundsmæssigt forsvarlig måde.

 • Idrætsskoler 0.-6. klasse

  Idrætsskoler 0.-6. klasse

  I Svendborg er alle kommunens folkeskoler idrætsskoler. Læs mere om idrætsskolerne her

 • Sportsklasser 7.-9. klasse

  Sportsklasser 7.-9. klasse

  Brænder du for din sport – og har du lyst til at prøve dit talent af? Så er sportsklasserne lige noget for dig

 • Svendborg Talentcenter

  Svendborg Talentcenter

  Svendborg Talentcenter er et fysisk træningstilbud til klubbernes udvalgte talenter

 • Svendborg Sportsakademi

  Svendborg Sportsakademi

  Læs mere om mulighederne for at kombinere uddannelse og elitesport

 • SvendborgMentaliteten

  SvendborgMentaliteten

  SvendborgMentaliteten handler om sportspsykologi og om at skabe en fælles kultur for talentudviklingen i Svendborg