Klubmedlemskab

Det er klubberne, der er medlemmer i Svendborg Sportsakademi. Det betyder, at akademiet, udover at være et konkret tilbud til atleterne, også et et forum for samarbejde på tværs af klubberne. Derfor er der udviklet tre forskellige typer af medlemskaber:

A-klub
Årligt kontingent kr. 5.000.
Klubben er hjemmehørende i Svendborg Kommune.

Fordele:
Deltagelse i netværk
Fælles træneruddannelse i fysisk træning
Hjælp til sæsonplanlægning af træning
Sparring med træner- og sundhedsteam

B-klub
Årligt kontingent kr. 2.000.
Klubben er hjemmehørende i Svendborg Kommune.

Fordele:
Deltagelse i netværk

C-klub
Årligt kontingent kr. 1.000 pr. deltager.
Klubben kan både være hjemmehørende og ikke hjemmehørende i Svendborg Kommune

Personligt medlemskab:

Personlige medlemskaber er for udøvere, hvis klub ikke ønsker medlemskab i Svendborg Sportsakademi.
Månedligt ekstra deltagergebyr på kr. 100.
Personligt medlemskab er forbeholdt studerende fra forening uden klubmedlemskab i Svendborg Sportsakademi – både fra klub i og udenfor Svendborg Kommune.

Anmod om klubmedlemskab

Hvis du repræsenterer en klub, der ønsker medlemskab i Svendborg Sportsakademi, kan du kontakte kassereren her: