SvendborgMentaliteten skal løfte talentudviklingen

Svendborg Elite kickstarter den 12. oktober et nyt projekt med fokus på sportspsykologi for kommunens talenter og elitesportsudøvere. Men ”SvendborgMentaliteten” er mere end det. Det er et kulturprojekt, der skal få alle aktører til at gå samme vej – og er åbent for alle klubber i Svendborg

Sportspsykologi har i mange år været et buzzword inden for både talentudvikling og elitesport. Med temaer som koncentration, præstationsoptimering og planlægning har sportspsykologer og konsulenter arbejdet på at klæde de unge mennesker på til livet som elitesportsudøvere. Tit og ofte har talenterne efterfølgende dog stået alene med den nye viden, når virkeligheden har taget over og skole, klub, familie og venner ikke altid har haft forståelse for talenternes tanker og udfordringer.

Det er netop de udfordringer, som SvendborgMentaliteten, ifølge sportspsykologisk konsulent Nicklas Pyrdol, skal imødekomme:

Der er så mange forskellige aktører omkring et talent, som på den ene eller anden måde har en påvirkning. Formålet med Svendborg Mentaliteten er at få alle disse aktører til at tale samme sprog og rykke i samme retning, så vi skaber de bedste rammer for udviklingen af talenterne i Svendborg. Samtidig handler det om, at alle har en fælles forståelse for rollefordelingen og for sin egen rolle i forhold til de unge talenter.

Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse
Baggrunden for projektet er den svendborgensiske sportspsykolog Kristoffer Henriksens anerkendte forskning i talentudviklingsmiljøer. Kristoffer er lektor på Syddansk Universitet og sportspsykolog i Team Danmark, og har forsket i, hvad der kendetegner talentudviklingsmiljøer i verdensklasse. Fælles for de bedste miljøer er, at de i stedet for at fokusere på det enkelte talents mentale færdigheder, i langt højere grad fokuserer på hele miljøets struktur, herunder samarbejdet imellem udøver, forældre, skole, klub og kommune. Miljøerne har en stærk kultur, hvor den mentale udvikling er en del af de daglige rutiner. Derfor er det vigtigt, at alle er klædt på til at varetage den rolle, de hver især har.

Siden Svendborg Kommune blev Team Danmark Elitekommune i 2007 har kommunen haft en forpligtelse til at skabe gode rammer for talentudviklingen i kommunen. Det har blandt andet ført til etableringen af Sportsklasserne i 7.-9. klasse på Nymarkskolen, Svendborg Talentcenter og senest Svendborg Sportsakademi, hvor der alle steder er fokus på skadesforebyggende fysisk træning til talenter på tværs af idrætter.

SvendborgMentaliteten har fokus på at udvikle miljøerne i kommunens talentudvikling, men er også et tilbud til alle kommunens mange klubber – både udøvere, forældre og trænere.

 

 

Formand for Svendborg Eliteråd, Finn Olsen glæder sig over projektet:
– Det bliver rigtigt spændende at følge med i projektet. Jeg er glad for, at vi har fået skabt en struktur, hvor vi også har mulighed for at inddrage alle klubber i kommunen. Det giver en unik mulighed for at få skabt en fælles kultur både i klubberne, men også på tværs af klubberne.

SvendborgMentaliteten skydes i gang den 12. oktober med workshops for både udøvere, trænere, forældre og lærere/undervisere.

Yderligere information om SvendborgMentaliteten på www.svendborgelite.dk

 

Yderligere oplysninger:

Finn Olsen, formand for Svendborg Eliteråd, tlf. 61 60 13 09
Nicklas Pyrdol, sportspsykologisk konsulent, tlf. 61 60 94 51