Hvordan kommer jeg med?

Hvem kan være med?
Svendborg Sportskademi er et tilbud til talenter og elitesportsudøvere, der går på en ungdomsuddannelse i Svendborg. Akademiet er for atleter fra alle sportsgrene og klubber.

Der er indgået samarbejdsaftaler med Svendborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole og Nymarkskolens 10. klasse, men vi stræber efter, at skabe den nødvendige fleksibilitet, uanset hvilken uddannelse i Svendborg, du går på.

Som person skal du samtidig:

  • udvise stor motivation og engagement i både sporten og på uddannelsen
  • have en positiv indstilling til livet som talent og eliteidrætsudøver
  • være en del af klubeliten og have et udviklingspotentiale med henblik på national seniorelite
  • have en træningsvolumen på gennemsnitligt 12-15 timer pr. uge inklusiv fysisk træning

Hvordan kommer jeg med?
Du skal indsende en ansøgning der, udover dine personlige oplysninger, indholder en motivationsbeskrivelse. Du skal altså beskrive eller forklare, hvorfor du gerne vil være en del af Svendborg Sportsakademi. Du vælger selv om du skriver et brev, laver en video eller noget tredje.

Derudover skal ansøgningen indeholde oplysninger om dit sportslige niveau, træningsmængde mv. og du skal vedlægge en udtalelse fra din klub. Der er også mulighed for at vedlægge dokumentation fra dit specialforbund og/eller Team Danmark, men det er ikke et krav.

Lige nu er der åbent for ansøgninger til pilotprojektet fra 1. januar til 30. juni 2017. Du finder ansøgningsskemaet her.

Svendborg Sportsakademis træner og mentor Sten Kaj Larsen og Svendborg Kommunes elitekoordinator Jannie Kaae vurderer alle ansøgninger. Hvis de finder det nødvendigt, har de mulighed for også at indkalde dig til en mundtlig samtale.

Pris

Foråret 2017 gennemføres som et pilotprojekt, hvor enkelte elementer af den samlede pakke, som Svendborg Sportsakademi forventer at tilbyde fra august 2017, ikke indgår. Derfor er der halv pris for deltagelse i pilotprojektet fra januar til juni 2017. Prisen i pilotprojektet er dermed:

Tilmeldingsgebyr                                          1.250 kr.
Deltagerbetaling pr. måned i 6 mdr.*         500 kr.

Fra august 2017 er konceptet fuldt udrullet, og prisen for deltagelse i Svendborg Sportsakademi bliver således:

Tilmeldingsgebyr                                          2.500 kr.
Deltagerbetaling pr. måned i 11 mdr,*     1.000 kr.

I prisen indgår blandt andet tøjpakke, træningsplanlægning og morgentræning, Svendborg Lab (fysiske og fysioterapeutiske tests), fysioterapeutisk sparring, morgenmad i forbindelse med morgentræning, fitnessabonnement til SG Huset og sociale arrangementer.

*Såfremt din klub ikke er medlem af Svendborg Sportsakademi hæves deltagerbetalingen med 100 kr. pr. måned.