Sydfynske klubber åbne for lederkurser

Eliterådet i Svendborg Kommune satser på klubudvikling i Team Danmark aftalen

Eliterådet i Svendborg Kommune vil støtte den organisatoriske udvikling af de klubber, der er prioriteret i samarbejdsaftalen med Team Danmark. Derfor kan klubberne få væsentlig støtte til et udviklingsforløb. Den 20. januar var bestyrelser og trænere fra alle de seks klubber derfor inviteret til en klubaften i Svendborg Talentcenter, og fik her præsenteret et gennemprøvet uddannelsesforløb.

Henning Hansen fra SportHouse i København, gennemgik omfanget af uddannelsen, og flere af klubberne er allerede klar til at gennemføre det 4-6 måneders intensive forløb i ledelses- og organisationsudvikling.

I løbet af de 33 timers uddannelse opnår klubberne at:

 • gennemføre en mønsterklubanalyse
 • få lagt en strategi og en udviklingsplan
 • bearbejde en organisationsplan
 • formuleret kommissorier for alle afdelinger af klubben
 • udarbejde funktionsfordelingsanalyse i bestyrelsen
 • udarbejde profil på teamroller ud fra Belbin
 • lagt de politiske rammer for bredde/talent/elite-indsatsen i klubben
 • skitseret en kommunikationsstrategi
 • lagt strategi for rekruttering og fastholdelse

Kort og kontant

– Vi kræver meget af hinanden, når vi mødes, men til gengæld er der næsten ikke noget hjemmearbejde, forklarer Henning Hansen.

– Udbyttet for jer i klubberne er, at I får taget stilling til centrale temaer i klubben, I får en fælles retning, det bliver tydeligere for frivillige, hvor de kan hjælpe, og I bliver gearet til at tackle kravene i talent- og eliteidræt, siger han.

En anbefaling

En af de klubber, som flere gange har brugt Henning Hansens vejledning er Nørrebro Taekwondo Klub, som i dag er Danmarks største taekwondoklub med 450 medlemmer – fortrinsvis børn og unge.

– Da flere trænere og bestyrelsesmedlemmer for nogle år siden rejse samtidig, var vi meget få til at holde liv i klubben, og her blev hjælpen fra Henning Hansen afgørende, siger formand Kaj Nielsen, som var medstifter af klubben for mange år siden.

– I dag er det let at sige ja og nej til ideer, for de skal passe ind i vores fælles mål, og den solide struktur giver troværdighed overfor vores samarbejdspartnere, siger han.

Klubbens mål for de nærmeste år er at skaffe midler til at etablere et stort lærings- og træningscenter på Nørrebro.

Positivt stemt

– Tilbuddet om et koncentreret forløb for bestyrelserne i klubberne, er en god mulighed, vurderer Adam Ringsby-Brandt, formand for FC Svendborg, som er den professionelle del af SfB.

Først med den seneste fornyelse af aftalen mellem Team Danmark og Svendborg Kommune er fodbold blevet en del af satsidrætterne, men Adam har længe siddet i eliterådet og kender til SportHouse.

– I SfB arbejder vi løbende med strategi og klubudvikling bl.a. med indspil fra visionsudvalget, men det er jo altid spændende at lytte til erfaring udefra, og det er jo ikke utænkeligt at friske øjne udefra kan se nye muligheder for optimering, mener han.

Gratis for klubberne

Udgifterne til kursusforløbet ikke bliver et problem for klubberne, da Eliterådet i Svendborg Kommune har afsat midler til klubudvikling af de klubber, der er prioriteret i Svendborgs samarbejdsaftale med Team Danmark.

Det forventes at de fleste af klubberne er i gang og endda igennem uddannelsen i løbet af 2016.

 

FAKTA:

Eliterådet i Svendborg Kommune varetager arbejdet med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg.

I Svendborgs samarbejdsaftale med Team Danmark er der særligt fokus på udviklingen af:

 • Sejlsport – Thurø Sejlklub
 • Badminton – Svendborg Badmintonklub
 • Håndbold – GOG Håndbold
 • Fodbold – SfB
 • Motocross – Motorcykel Clubben Svendborg
 • Svømning – Svendborg Svømmeklub

Udpegning til prioriteret sportsgren forudsætter, at Team Danmark på nationalt plan støtter sportsgrenen, og:

 • At klubben er udpeget af forbundet som et centralt talentudviklingsmiljø i sportsgrenen
 • At der er et internationalt resultatperspektiv i klubbens talentudviklingsarbejde – dvs. at klubben kan udvikle talenter til et ungdomslandshold, til Team Danmark godkendte talent-, kraft- eller elitecentre og lignende inden for en 4-årig periode
 • At alle trænere, der varetager den daglige træning af talenter som minimum gennemfører niveau 2 på Danmarks Idrætsforbunds træneruddannelser, og har eller er påbegyndt ATK uddannelsen. Team Danmark anbefaler desuden, at de ovennævnte trænere bliver tilmeldt Danmarks Idrætsforbunds Diplomtræneruddannelse

Hent artikel