SvendborgMentaliteten

I Svendborg vil vi skabe noget unikt. Vi vil skabe muligheden for, at unge og ambitiøse mennesker kan udvikle sig som atleter, elever og individer. Vi vil gøre det ved at skabe en stærk og sammenhængende kultur. En kultur, hvor vi løfter i flok og klæder de unge mennesker på fagligt, sportsligt og menneskeligt.

Med udgangspunkt i Kristoffer Henriksens forskning i skandinaviske talentudviklingsmiljøer i verdensklasse, fremhæves hele miljøets struktur og sammenhængskraften i indsatsen imellem udøvere, forældre, skole, klub og kommune. Disse verdensklassemiljøer er kendetegnet ved en stærk kultur, hvor den mentale udvikling ligger i de daglige rutiner, i stedet for at være noget, som en udefra kommende konsulent præsenterer på et par timer hver måned, fravristet miljøets hverdag.

I flere år har elitekommunerne haft sportspsykologiske indsatser, hvor udøverne har haft en håndfuld workshops om året og trænerne ligeså. Implementeringen i dagligdagen og opfølgning har være mangelfuld. I Svendborg Kommune vil vi mere end dette. Vi vil opbygge en kultur, en mentalitet, der gennemsyrer hele Svendborg, baseret på anbefalingerne fra forskningen og Talent-Huset: Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel.

I SvendborgMentaliteten arbejder vi med temaer så som:

  • SvendborgMentaliteten - kultur og værdier
  • Målrettet udvikling
  • Kommunikation
  • Planlægning og prioritering
  • Fokus
  • Genopladning
  • Motivation

I sæsonen 2016/2017 kickstartede vi SvendborgMentaliteten med separate workshops for atleter, forældre, klubtrænere- og ledere samt skolerepræsentanter om hvert tema. Formålet var at skabe en klarhed over blandt andet rollefordelingen mellem de forskellige aktører og relationen mellem atleten og de øvrige målgrupper. 
I sæsonen 2017/2018 følger vi op med tre workshops, der på forskellig vis indeholder og forbinder ovennævnte temaer. Derudover følger vi op med en målrettet indsats i de prioriterede klubber.

På den måde vil vi skabe en kultur, hvor alle trækker i samme retning – nemlig i retning af Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel.

Du kan læse mere om de enkelte temaer her.

SvendborgMentalitetens workshops afvikles med støtte fra Kulturregion Fyn, hvilket har gjort det muligt at holde åbne workshops, hvor alle er velkomne.

Sportspsykologisk konsulent

Adam Blicher Cand. Scient Psyk med speciale i sportspsykologi og en SENMC MasterCoach Uddannelse. Adam er en del af Team Danmarks Udviklingsnetværk for Sportspsykologiske Konsulenter. Adam har igennem de sidste 7 år arbejdet med atleter nationalt og internationalt før, under og efter konkurrencer med henblik på at øge deres kvalitet i hverdagen og samtidig hjælpe dem med at præstere, når de ønsker det allermest til internationale mesterskaber.