Ordinær generalforsamling 29/11 2016

Hermed inviteres til ordinær generalforsamling for Svendborg Sportsakademi.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 29. november kl. 17.00 på Svendborg Gymnasium.

Klubber/foreninger der, ved tilmelding til generalforsamlingen, er medlem, eller tilkendegiver en interesse i at blive medlem, af foreningen Svendborg Sportsakademi er stemmeberettigede ved generalforsamlingen. Du tilmelder dig her.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Behandling af indkomne forslag
    1. Revision af vedtægter
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Godkendelse af budget
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Vi håber, at I vil være med til at understøtte visionen om, at Svendborg Sportsakademi skal koordinere og videreudvikle Danmarks stærkeste og mest bæredygtige talent- og uddannelsesmiljø på ungdomsuddannelserne, hvor unge kan kombinere sport, uddannelse og ungdomsliv.

På bestyrelsens vegne

Jacob Kramer
Formand Svendborg Sportsakademi