Om Svendborg Elite

Svendborg Kommune har været Team Danmark Elitekommune siden 2007. Det betyder blandt andet, at kommunen forpligter sig til at understøtte en bæredygtig talentudvikling. Det vil sige, at talentudviklingen og eliteidrætten skal udvikles på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde, hvilket blandt andet betyder, at det skal være muligt at kombinere livet som talent og elitesportsudøver med uddannelse og job.

I Svendborg Kommune er tilgangen til talentudviklingen bred. Der er indført idrætsskoler på alle kommunens folkeskoler, vi har sportsklasser for de dygtigste og mest motiverede talenter fra alle kommunens klubber, og vi har et talentcenter, hvor alle kommunens klubber kan indstille deres talenter. Fælles for alle disse tilbud er, at træningen er baseret på det alderesrelaterede træningskoncept og fysisk skadesforebyggende grundtræning.

Team Danmark-aftalen sætter rammer for arbejdet med talentudviklingen herunder prioriterede idrætter og fokusområder. I samarbejdsaftalen for 2019-2022 er GOG, SfB, Svendborg Badminton Klub, Thurø Sejlklub og Motorcykel Clubben Svendborg  udpeget som prioriterede klubber. Svendborg Basketball Club samt SG Powertumbling og Team Gym er udpeget som lokalt prioriterede klubber.