Nyheder

Svendborgprojektet

I Svendborg er alle kommunens folkeskoler idrætsskoler. Læs mere om idrætsskolerne her

Informationsmøde i Sportsklasserne

Overvejer du og dit barn Sportsklasserne? Tirsdag, den 29. januar 2019 kl. 18.30-20.00 er der informationsmøde om sportsklasserne. På mødet kan I høre mere om, hvad det vil sige at gå i en Sportsklasse, hvordan hverdagen i en Sportsklasse ser ud, hvilke krav der stilles til eleverne og om selve optagelsesproceduren. Der er ansøgningsfrist for optag […]

Ordinær generalforsamling 29/11 2016

Hermed inviteres til ordinær generalforsamling for Svendborg Sportsakademi.Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 29. november kl. 17.00 på Svendborg Gymnasium.Klubber/foreninger der, ved tilmelding til generalforsamlingen, er medlem, eller tilkendegiver en interesse i at blive medlem, af foreningen Svendborg Sportsakademi er stemmeberettigede ved generalforsamlingen. Du tilmelder dig her.DagsordenValg af dirigentBestyrelsens beretningRegnskabsaflæggelseBehandling af indkomne forslagRevision af vedtægterFastsættelse af kontingentGodkendelse af budgetValg af […]

Klubmedlemskab

Det er klubberne, der er medlemmer i Svendborg Sportsakademi. Det betyder, at akademiet, udover at være et konkret tilbud til atleterne, også et et forum for samarbejde på tværs af klubberne. Derfor er der udviklet tre forskellige typer af medlemskaber: A-klub Årligt kontingent kr. 5.000. Klubben er hjemmehørende i Svendborg Kommune. Fordele: Deltagelse i netværk […]

Team Danmarks Talentpris

Svendborg Kommune har siden starten på samarbejdet med Team Danmark arbejdet målrettet med at etablere idrætsskoler, og alle elever i 0.-6. klasse i Svendborg har 6. lektioners idræt om ugen. Undervisningen i de ekstra idrætslektioner er baseret på Team Danmarks Aldersrelaterede Træningskoncept (ATK), og alle idrætslærere og pædagoger er blevet efteruddannet i ATK. For dette […]

Hvordan kommer jeg med?

Hvem kan være med? Svendborg Sportskademi er et tilbud til talenter og elitesportsudøvere, der går på en ungdomsuddannelse i Svendborg. Akademiet er for atleter fra alle sportsgrene og klubber. Der er indgået samarbejdsaftaler med Svendborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole og Nymarkskolens 10. klasse, men vi stræber efter, at skabe den nødvendige fleksibilitet, uanset hvilken uddannelse i […]