Netværksarrangement for trænere og talentudviklere

Svendborg Sportsakademi og Svendborg Talent & Elite inviterer til netværksarrangement for trænere og talentudviklere

Workshop omkring fastholdelse og frafald, aldersrelateret træning integreret i et klubkoncept samt test og forebyggelse af skulderskader i talentarbejde

Målgruppe: Centrale ledere- og trænere omkring klubbernes talentarbejde

Tilmelding: Her senest den 9. februar 2020

Dato: Den 29. februar 2020

Sted: Svendborg Gymnasium, A P Møllers Vej 35, 5700 Svendborg

PROGRAM

09:00 Velkomst v/ Sten Kaj Larsen

Refleksioner siden sidst

09:15 Fastholdelse og frafald v/ Adam Blicher

I ungdomsårene ses en stor stigning i frafaldet fra idræt. Idrætsudøvere dropper ud af deres sport lige før eller mens de går på ungdomsuddannelse.

Vi zoomer ind på trænerens rolle i forbindelse med fastholdelse og frafald ud fra et sportspsykologisk standpunkt – med udgangspunkt i spørgsmål som:

  • • Har vi et særligt ansvar for fastholdelse, hvis vi ser et særligt potentiale?
  • Hvilken rolle skal trænerne spille i forbindelse med at forsøge at fastholde unge i idrætten i en periode, hvor de er udsatte?
  • • Skal alle fastholdes?

11:00 Sandwich og vand

11:30 Oplæg om” The Svendborg Way” v/ William Bond, SBBC

The Svendborg Way er en måde at implementere DBBF’s overordnede aldersrelateret trænings-koncept på klubbasis.

The Svendborg Way skal vise vejen for unge spillere igennem deres basketballrejse, og manualen skal give dem et overblik over, hvad de træner og hvornår.

Samtidig er det et værktøj for nye trænere, der kommer til klubben, i forhold til at få et overblik over klubbens værdier, retning og træningsfilosofi.

Manualen er inddelt i fire udviklingsfaser efter alder, hvor hver fase er knyttet op på specifikke menneskelige værdier, som klubben har vurderet, er vigtige at lære i det pågældende udviklingstrin.

12:15 Skulderskader hos børn og unge – test og forebyggelse v/ Berit Duus

Mange børn og unge er i dag mere stillesiddende end man tidligere har oplevet. Vi oplever flere og flere børn og unge med smerter i nakke og skuldre, bl.a. på grund af det øgede forbrug af ipads, mobiltelefoner mm.

Samtidig med ser man en tendens til, at de børn og unge som er idrætsaktive, er aktive mange flere timer om ugen end tidligere.

Skulderskader er ikke den mest udtalte skade hos børn og unge, men der er en tendens til stigende problemer indenfor området. Resultaterne peger på, at f.eks. håndboldspillere med reduceret skulderstyrke eller nedsat kontrol af deres skulderblad, er mere sårbare over for skulderskader. Dette er specielt udtalt, hvis man samtidig med øger sin ugentlige træningsmængde med 20-60 %.

Ud fra forskellige cases fra Sportsklasserne, Talentcenteret samt Sportsakademiet, gennemgår vi testbatteriet omkring skuldre samt nogle af de ting, vi arbejder med efterfølgende.

Til sidst vil der være en kort gennemgang af nogle af de generelle øvelser for skulderen, vi har god erfaring med.

13:30 Afrunding v/ Sten Kaj Larsen

Om oplægsholderne

Adam Blicher

Uddannet cand. scient. psyk. fra Syddansk Universitet med speciale i Sportspsykologi, hvor hans vejleder var Kristoffer Henriksen, der er den førende sportspsykolog i Norden indenfor talentudviklingsmiljøer og kulturel ledelse.

Adam er tilknyttet som ekstern konsulent i Team Danmark, hvor han bl.a. arbejder med kulturelle

ændringer i klubber og forbund.

Adam har tidligere været tilknyttet U- og A-landshold i Dansk Basketball Forbund og er tilknyttet det danske Team Gym Landshold.

Læs mere om Adam Blicher her

Berit Duus

Uddannet passioneret og erfaren sportsfysioterapeut med speciale i bevægeanalyse og præstationsfremme. Berit har siden 2004 været fysioterapeut for det grønlandske herrelandshold i håndbold samt tilknyttet det danske damelandshold i håndbold. Derudover er hun tilknyttet Odense Håndbolds damer.

I sit daglige virke arbejder Berit med skadesforebyggelse, test og præstationsfremme samt genoptræning hos ADG Fysioterapi, i Svendborg Kommune, Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Skolerne i Oure Sport & Performing Arts samt Odense Håndbold. Berit har et helhedsorienteret syn på problemstillinger og arbejder med at finde årsagssammenhænge. I sine vurderinger prioriterer hun den funktionelle analyse samt den manuelle vurdering højt.

Berit har siden 2010 været bestyrelsesmedlem i DSSF, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi.

Læs mere om Berit Duus her

William Bond

Uddannet Cand. Scient i Idræt og Sundhed ved Syddansk Universitet. William arbejder for Danmarks Basketball Forbund hvor han koordinerer træneruddannelse og dommeruddannelse. Hertil arbejder han for BørneBasketFonden, der har som overordnet formål at bevæge børn igennem basketball.

I SBBC er William ansvarlig for udviklingen af “The Svendborg way”, der er Svendborg Basketball Clubs fortolkning af DBBF’s aldersrelateret træningskoncept.