Hvordan kommer jeg med?

Konceptet for Sportsklasser lægger vægt på at udvikle i stedet for at udvælge. Sportsklasserne er for atleter fra alle sportsgrene, og er et tilbud til de atleter, der i forvejen træner meget. Derfor vil atleternes træningsmængde i klubberne indgå i den samlede vurderingen af ansøgningerne. I henhold til Aldersrelateret Træningskoncept (ATK) er anbefalingerne, at atleter i aldersgruppen 11-15 år skal træne mellem 10 og 15 timer pr. uge. Det er desuden en fordel for atlernes udvikling, hvis de dyrker flere sportsgrene.

I nogle sportsgrene kan det være vanskeligt at opfylde disse træningsmængder, og derfor er minimumskravet for ansøgere til Sportsklasserne angivet til ca. 8 - 10 timer pr. uge inkl. fysisk træning.

Man søger om optagelse i en Sportsklasse ved at udfylde ansøgningsskemaet her.
Der optages hvert år max. 28 elever til 7. klasse, og er der ledige pladser, kan man desuden søge om optagelse i 8. og 9. klasse. Til skoleåret 2019-2020 vil der være enkelte ledige pladser i 8. og 9. klasse.

I bedømmelsen af ansøgningerne er trænernes vurdering af atleten særdeles vigtig, og ansøgningen skal derfor vedlægges en udtalelse fra træneren i forhold til atletens motivation, engagement, adfærd på og uden for sporten, niveau m.m. En nærmere vejledning til udtalelsen fra træneren findes i ansøgningsskemaet.

Atleten skal desuden selv beskrive, hvorfor han/hun gerne vil gå i en Sportsklasse, og hvordan han/hun vurderer sig selv i forhold til lyst og motivation til både at træne og passe sin skole. Denne egenvurdering har ligeledes stor vægt i optagelsesprocessen.

Der er informationsmøde om Sportsklasserne den 29. januar kl. 18.30 på Nymarkskolen, og der er ansøgningsfrist den 20. februar 2019. Da Svendborg Kommune august 2019 hæver antallet af elever i alle klasser fra 26 til max. 28 elever, er der også enkelte ledige pladser i 8. og 9. klasse. Så hvis du har fortrudt, at du ikke søgte til 7. klasse, er der mulighed nu.

Alle ansøgere og deres forældre inviteres til en uddybende samtale, inden det afgøres, hvem der kan optages i Sportsklassen.

De ansøgere, der bliver optaget, inviteres inden skoleårets start til en informationsaften, hvor eleverne præsenteres for indholdet i undervisningen i både teori og praksis, så det bliver tydeligt for dem, hvad de går ind til.