Hvordan kommer jeg med?

Konceptet for Sportsklasser lægger vægt på at udvikle i stedet for at udvælge. Sportsklasserne er for elever og talenter fra alle idrætsgrene, og er et tilbud til de talenter, der i forvejen træner meget. Derfor vil ansøgernes træningsmængde i klubberne indgå i den samlede vurderingen af ansøgningerne.

De anbefalede træningsmængder i henhold til Aldersrelateret Træningskoncept (ATK) er for drenge på 12-16 år og piger på 11-14 år angivet til ca. 10-15 timer for de yngste, stigende til 15-20 timer for de ældste pr. uge.

For at imødekomme, at nogle idrætter kan have vanskeligheder ved at opfylde anbefalingerne i ATK, er minimumskravet til træningsmængde for ansøgere til Sportsklasserne angivet til ca. 8 – 10 timer pr. uge inkl. fysisk træning.

Eleven og dennes forældre skal søge om indskrivning i Sportsklasserne ved at udfylde ansøgningsskemaet her. Der optages hvert år max. 26 elever til 7. klasse, og er der ledige pladser, kan man desuden ansøge om optagelse i 8. og 9. klasse.

Ansøgningen skal vedlægges den seneste elevplan sammen med en udtalelse fra klubtræneren, hvor træneren skal vurdere elevens talentpotentiale. Eleven skal desuden selv beskrive, hvorfor han/hun gerne vil gå i en Sportsklasse, og hvordan han/hun vurderer sig selv i forhold til lyst og motivation til både at træne og passe sin skole. Denne egenvurdering har stor vægt i optagelsesprocessen.

Alle ansøgere og deres forældre inviteres til en uddybende samtale, inden det afgøres, hvem der kan optages i Sportsklassen.

Inden skoleårets start inviteres de indskrevne elever til en informationsaften, hvor eleverne præsenteres for indholdet i undervisningen i både teori og praksis, så det bliver tydeligt for dem, hvad de går ind til.