Hvordan kommer jeg med?

Konceptet for Sportsklasser lægger vægt på at udvikle i stedet for at udvælge. Sportsklasserne er for atleter fra alle sportsgrene, og er et tilbud til de atleter, der i forvejen træner meget. Derfor vil atleternes træningsmængde i klubberne indgå i den samlede vurderingen af ansøgningerne. I henhold til Aldersrelateret Træningskoncept (ATK) er anbefalingerne, at atleter i aldersgruppen 11-15 år skal træne mellem 10 og 15 timer pr. uge. Det er desuden en fordel for atlernes udvikling, hvis de dyrker flere sportsgrene.

I nogle sportsgrene kan det være vanskeligt at opfylde disse træningsmængder, og derfor er minimumskravet for ansøgere til Sportsklasserne angivet til ca. 8 - 10 timer pr. uge inkl. fysisk træning.

Der optages hvert år max. 28 elever til 7. klasse, og man søger om optagelse ved udfylde dette ansøgningsskema.
Der er afholdes et virtuelt informationsmøde om Sportsklasserne den 12. januar 2021 kl. 18.30 - se mere på www.nymarkskolen-svendborg.aula.dk.
Der er ansøgningsfrist for optag til skoleåret 2021-2022 den 3. februar 2021.

I bedømmelsen af ansøgningerne er trænernes vurdering af atleten særdeles vigtig, og ansøgningen skal derfor vedlægges en udtalelse fra træneren i forhold til atletens motivation, engagement, adfærd på og uden for sporten, niveau m.m. En nærmere vejledning til udtalelsen fra træneren findes i ansøgningsskemaet.

Atleten skal desuden selv beskrive, hvorfor han/hun gerne vil gå i en Sportsklasse, og hvordan han/hun vurderer sig selv i forhold til lyst og motivation til både at træne og passe sin skole. Denne egenvurdering har ligeledes stor vægt i optagelsesprocessen.

Alle ansøgere og deres forældre inviteres til en uddybende samtale, inden det afgøres, hvem der kan optages i Sportsklassen.

De ansøgere, der bliver optaget, inviteres inden skoleårets start til en informationsaften, hvor eleverne præsenteres for indholdet i undervisningen i både teori og praksis, så det bliver tydeligt for dem, hvad de går ind til.