Hvordan indstiller jeg et talent?

For at blive optaget i Svendborg Talentcenter, skal man indstilles af sin klub. Det er derfor klubben, der afgør, hvilke talenter der skal indstilles til denne ekstra træning.

Talenterne skal minimum være fyldt 12 år ved sæsonstart, og som noget nyt, har Svendborg Eliteråd besluttet, at der kun kan optages talenter til og med 9. klasse, da talenterne herefter har mulighed for at søge optagelse på Svendborg Sportsakademi.

Hvis der er flere kvalificerede indstillinger end der er plads til, vil talenter fra de i Team Danmark-aftalen prioriterede sportsgrene have førsteprioritet.

Den indstillende træner skal være villig til at deltage i de trænerarrangementer m.v., der arrangeres i talentcenteret. 

Talenterne vil have mulighed for at være tilknyttet Svendborg Talentcenter i to år, hvorefter pladsen vil overgå til en anden. Det er en forudsætning for optagelse, at talenterne opfylder følgende kriterier:

 1. Talentet skal være fyldt 12 år ved sæsonstart
 2. Talentet må max. gå i 9. klasse ved sæsonstart
 3. Talentets træningsmængde inkl. fysisk træning skal udgøre min. 10 timer pr. uge
 4. Talentet skal være dedikeret og motiveret for at træne effektivt
 5. Talentet skal være motiveret for at indgå i træningssammenhænge med talenter fra andre idrætter
 6. Talentet vurderes af klubben til at være et talent eller have talentpotentiale på højeste nationale niveau i sin aldersklasse

Træningstider:
Onsdag kl. 16.30-18.30

Sted:
Gymnasiehallen, A.P. Møllersvej 35, 5700 Svendborg

Du skal bruge følgende oplysninger om dit/dine talent(er):

 1. Klub
 2. Idrætsgren
 3. Navn
 4. Tlf. nr. talent
 5. E-mail talent
 6. Tlf. nr. forælder
 7. E-mail forælder
 8. Adresse
 9. Fødselsdato
 10. Er talentet optaget i en sportsklasse?
 11. Træningsmængde pr. uge i klub
 12. Træners navn
 13. Træners e-mail
 14. Træners tlf.nr.
 15. Træningsskema
 16. Udtalelse fra træner med angivelse af sportsligt niveau og begrundelse for indstilling

OBS! Ved flere indstillinger fra en klub, skal talenterne indstilles i prioriteret rækkefølge

Der er åbent for indstillinger én gang om året i maj/juni måned. Når der åbnes for indstillinger vil det fremgå af hjemmesiden, og der vil blive sendt information rundt til alle klubber.