Svendborg Eliteråd

Team Danmark aftalen er forankret i Eliterådet, der fungerer som "styregruppe". Eliterådet fastlægger og understøtter rammerne for elite- og talentudviklingen i Svendborg Kommune. Samtidig skal rådet sikre gode trænings- og udviklingsmiljøer for idrætstalenterne, så der skabes sammenhæng i talenternes hverdag mellem idræt og uddannelse. Derudover har rådet til opgave at sparre med elitekoordinatoren og afgive høringssvar til det politiske system.

Eliterådet består pt. af:

  • Lars Erik Hornemann, udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget
  • Søren Thorsager, Kultur- og fritidschef, Svendborg Kommune
  • Peter Jensen, Team Danmark
  • Preben Juhl Rasmussen, Svendborg Idræts Samvirke
  • Et medlem fra hver af de prioriterede klubber:
    • Niels Kildelund, GOG
    • Peter Mouritsen Svendborg Badmintonklub
    • Jesper Henriksen, Thurø Sejlklub
    • Daniel Wozniak, Motorcykel Clubben Svendborg
    • Morten Frederiksen, SfB
    • Karin Olsen, Svendborg Basketball Club
    • Ole Højly, SG
  • Allan Kruse, udpeget af Den Sydfynske Idrætsklynge
  • Kasper Føns, udpeget af idrætsskolerne
  • Kenneth Søkrog, Svendborg Erhvervsråd
  • Keld Vilhelmsen, koordinator, Sportsklasserne
  • Sten Kaj Larsen, koordinator, Svendborg Sportsakademi
  • Jannie Kaae, elitekoordinator, Svendborg Kommune

Team Danmark-aftalen

Du kan læse hele aftalen med Team Danmark her.