Talentpris 2016

Kender du årets talent i Svendborg? Så er der lige nu åbent for indstillinger til Svendborg Idræts Samvirkes Talentpris 2016.

Prisen gives til et hold eller enkeltperson, som har ydet en særlig idrætspræstation i 2016. Personen/holdet skal have hjemsted i Svendborg Kommune. Continue reading “Talentpris 2016”

Indstil dit talent til Svendborg Talentcenter

Netop nu er der mulighed for at indstille talenter til Svendborg Talentcenter.

Svendborg Talentcenter er et fysisk træningstilbud til talenter, og et supplement til klubbernes arbejde med at fremme talenternes sportslige udvikling. Svendborg Talentcenter er et udviklingsmiljø, hvor unge talenter kan træne og inspirere hinanden på tværs af idrætter.

Det er klubberne, der indstiller talenter til den ekstra træning. Talenterne skal opfylde følgende kriterier:

  • Talentet skal være fyldt 12 år ved sæsonstart
  • Talentet må max. gå i 9. klasse ved sæsonstart
  • Talentets træningsmængde inkl. fysisk træning skal udgøre min. 10 timer pr. uge
  • Talentet skal være dedikeret og motiveret for at træne effektivt
  • Talentet skal være motiveret for at indgå i træningssammenhænge med talenter fra andre idrætter
  • Talentet vurderes af klubben til at være et talent eller have talentpotentiale på højeste nationale niveau i sin aldersklasse

Du kan læse meget mere om Svendborg Talentcenter her og om indstillingsprocessen her.

Informationsmøde i Sportsklasserne

Overvejer du eller dit barn Sportsklasserne?

Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 18.30-20.00 afholder vi informationsmøde om Sportsklasserne. På mødet kan I høre mere om, hvad det vil sige at gå i en Sportsklasse, hvordan hverdagen i en Sportsklasse ser ud, og hvilke krav der stilles til eleverne. Derudover fortæller vi mere om optagelsesproceduren. Mødet afholdes på Nymarkskolen, Marslevvej 1, 5700 Svendborg.

Du kan også læse mere i brochuren her.

SvendborgMentaliteten skal løfte talentudviklingen

Svendborg Elite kickstarter den 12. oktober et nyt projekt med fokus på sportspsykologi for kommunens talenter og elitesportsudøvere. Men ”SvendborgMentaliteten” er mere end det. Det er et kulturprojekt, der skal få alle aktører til at gå samme vej – og er åbent for alle klubber i Svendborg

Sportspsykologi har i mange år været et buzzword inden for både talentudvikling og elitesport. Med temaer som koncentration, præstationsoptimering og planlægning har sportspsykologer og konsulenter arbejdet på at klæde de unge mennesker på til livet som elitesportsudøvere. Tit og ofte har talenterne efterfølgende dog stået alene med den nye viden, når virkeligheden har taget over og skole, klub, familie og venner ikke altid har haft forståelse for talenternes tanker og udfordringer.

Det er netop de udfordringer, som SvendborgMentaliteten, ifølge sportspsykologisk konsulent Nicklas Pyrdol, skal imødekomme:

Der er så mange forskellige aktører omkring et talent, som på den ene eller anden måde har en påvirkning. Formålet med Svendborg Mentaliteten er at få alle disse aktører til at tale samme sprog og rykke i samme retning, så vi skaber de bedste rammer for udviklingen af talenterne i Svendborg. Samtidig handler det om, at alle har en fælles forståelse for rollefordelingen og for sin egen rolle i forhold til de unge talenter. Continue reading “SvendborgMentaliteten skal løfte talentudviklingen”

Er Svendborg Sportsakademi noget for dig?

Svendborg Sportsakademi inviterer alle interesserede atleter, forældre og trænere til informationsmøde den 30. september 2016 kl. 16:00

Er du i gang med en ungdomsuddannelse eller 10. klasse i Svendborg - eller skal du snart starte? Og forsøger du samtidig at satse 100% på din sport? Så er Svendborg Sportsakademi måske en mulighed for dig!

Svendborg Sportsakademi er et nyt tilbud til talenter og eliteidrætsudøvere, som er tilknyttet en ungdomsuddannelse eller 10. klasse i Svendborg.

Formålet med Svendborg Sportsakademi er at koordinere og videreudvikle Danmarks stærkeste og mest bæredygtige talent- og uddannelsesmiljø, hvor unge kan kombinere sport, uddannelse og ungdomsliv.

Læs mere

Svendborg Sportsakademi inviterer til klubaften

Svendborg Sportsakademi inviterer alle ledere og trænere fra sportsklubber og idrætsforeninger til informationsmøde den 22. september 2016 kl. 19:00

Svendborg Sportsakademi er et nyt tilbud til talenter og eliteidrætsudøvere, som er tilknyttet en ungdomsuddannelse på Svendborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole og 10. klasse.

Formålet med Svendborg Sportsakademi er at koordinere og videreudvikle Danmarks stærkeste og mest bæredygtige talent- og uddannelsesmiljø, hvor unge kan kombinere sport, uddannelse og ungdomsliv.

Læs mere

Landstræner skal udvikle Svendborg Sportsakademi

Når Svendborg Sportsakademi til januar åbner et nyt tilbud for unge talenter og elitesportsudøvere på ungdomsuddannelser, bliver det med den erfarne ungdomslandsholdstræner i håndbold Sten Kaj Larsen ved roret.

Der var rigtig mange kvalificerede ansøgere, og ifølge bestyrelsesformand i Svendborg Sportsakademi, Jacob Kramer, er Sten Kaj Larsen det perfekte match. Han blev valgt blandt 29 kvalificerede ansøgere, og bestyrelsen er meget glade for den store interesse for Svendborg Sportsakademi.

- Sten har en baggrund, der passer perfekt til Svendborg Sportsakademi. Han har en solid erfaring med talentudvikling på nationalt niveau. Han er en rigtig dygtig fysisk træner, og har samtidig en pædagogisk baggrund med en læreruddannelse og mange års praktisk pædagogisk erfaring med målgruppen. Kombinationen af de sportslige og pædagogiske kompetencer er central for det miljø, vi gerne vil skabe, siger Jacob Kramer.

Læs mere

Workshop om sport, spil og ludomani

100.000 voksne og 33.000 unge under 18 år har problemer med at kontrollere deres pengespil.
Og man skal være over 18 år for at spille! Nogle får svært ved at styre det og udvikler ludomani.

Svendborg Eliteråd tager dette problem meget alvorligt, og har inviteret Inger Winther Johannsen fra Center for Ludomani til en workshop, hvor hun vil sætte fokus på problemet og de udfordringer, der kan opstå i den forbindelse.

Unge sportsfolk færdes i en spillekultur, og derfor bliver pengespil som sportsspil og poker en naturlig interesse for mange. For de fleste forbliver pengespil en sjov hobby, men for andre udvikler det sig til et alvorligt problem, der kan have seriøse konsekvenser både menneskeligt og sportsligt. Her har træneren mulighed for at gøre en afgørende forskel.

Continue reading “Workshop om sport, spil og ludomani”

Svendborg Sportsakademi en ny forening

Jacob Kramer udpeget for formand for bestyrelse, som skal arbejde for at udvikle Svendborgs nye sportsakademi.

Sydfyn fik i går en ny forening: Svendborg Sportsakademi. Visionen er at koordinere og videreudvikle Danmarks stærkeste og mest bæredygtige talent- og uddannelsesmiljø for unge under ungdomsuddannelse eller i 10. klasse, hvor talenter fra mange idrætsgrene kan kombinere sport, uddannelse og ungdomsliv.

Målet er  at tilbyde 20-25 unge talenter en plads på sportsakademiet, hvor de kan kombinere deres uddannelse med morgentræning og en stribe andre tilbud i akademiet.

– I opstarten bliver tilbuddet primært givet til unge, der bor på Sydfyn, men drømmen på længere sigt er at skabe et college i forbindelse med sportsakademiet, så vi kan tiltrække unge fra hele landet, forklarer den nyvalgte formand, Jacob Kramer, som til daglig er udviklingschef i Svendborg Gymnastikforening.

Continue reading “Svendborg Sportsakademi en ny forening”

Svendborg Sportsakademi bliver født den 25. februar

20-25 lovende idrætstalenter på tværs af alle sportsgrene i Svendborg Kommune får snart mulighed for at kombinere deres 10. klasse eller ungdomsuddannelse med skadesforebyggende kvalitetstræning i et nyt, unikt talentudviklingsmiljø. Muligheden vækkes til live med en ny forening, Svendborg Sportsakademi, som får til formål at skabe Danmarks stærkeste talentudviklingsmiljø, som sikrer de unge adgang til mentorordning, sundhedsteam, Svendborg Labs teknologiske testsystem, personlig udvikling og et såkaldt talentkørekort i at håndtere kost, træning, skole og privatliv i en sund balance.

Continue reading “Svendborg Sportsakademi bliver født den 25. februar”