Informationsmøde i Sportsklasserne

Overvejer du og dit barn Sportsklasserne?

Tirsdag, den 29. januar 2019 kl. 18.30-20.00 er der informationsmøde om sportsklasserne. På mødet kan I høre mere om, hvad det vil sige at gå i en Sportsklasse, hvordan hverdagen i en Sportsklasse ser ud, hvilke krav der stilles til eleverne og om selve optagelsesproceduren.
Der er ansøgningsfrist for optag til den nye 7. klasse den 20. februar 2019. Svendborg Kommune hæver fra august 2019 antallet af elever i alle klasser fra 26 til max. 28 elever, og der er derfor også enkelte ledige pladser i 8. og 9. klasse. Så hvis du har fortrudt, at du ikke søgte til 7. klasse, er der mulighed nu.
Mødet afholdes på Nymarkskolen, Marslevvej 1, 5700 Svendborg.

Du kan læse mere om Sportsklasserne her.

SvendborgMentaliteten skal løfte talentudviklingen

Svendborg Elite kickstarter den 12. oktober et nyt projekt med fokus på sportspsykologi for kommunens talenter og elitesportsudøvere. Men ”SvendborgMentaliteten” er mere end det. Det er et kulturprojekt, der skal få alle aktører til at gå samme vej – og er åbent for alle klubber i Svendborg

Sportspsykologi har i mange år været et buzzword inden for både talentudvikling og elitesport. Med temaer som koncentration, præstationsoptimering og planlægning har sportspsykologer og konsulenter arbejdet på at klæde de unge mennesker på til livet som elitesportsudøvere. Tit og ofte har talenterne efterfølgende dog stået alene med den nye viden, når virkeligheden har taget over og skole, klub, familie og venner ikke altid har haft forståelse for talenternes tanker og udfordringer.

Det er netop de udfordringer, som SvendborgMentaliteten, ifølge sportspsykologisk konsulent Nicklas Pyrdol, skal imødekomme:

Der er så mange forskellige aktører omkring et talent, som på den ene eller anden måde har en påvirkning. Formålet med Svendborg Mentaliteten er at få alle disse aktører til at tale samme sprog og rykke i samme retning, så vi skaber de bedste rammer for udviklingen af talenterne i Svendborg. Samtidig handler det om, at alle har en fælles forståelse for rollefordelingen og for sin egen rolle i forhold til de unge talenter. Continue reading “SvendborgMentaliteten skal løfte talentudviklingen”

Er Svendborg Sportsakademi noget for dig?

Svendborg Sportsakademi inviterer alle interesserede atleter, forældre og trænere til informationsmøde den 30. september 2016 kl. 16:00

Er du i gang med en ungdomsuddannelse eller 10. klasse i Svendborg - eller skal du snart starte? Og forsøger du samtidig at satse 100% på din sport? Så er Svendborg Sportsakademi måske en mulighed for dig!

Svendborg Sportsakademi er et nyt tilbud til talenter og eliteidrætsudøvere, som er tilknyttet en ungdomsuddannelse eller 10. klasse i Svendborg.

Formålet med Svendborg Sportsakademi er at koordinere og videreudvikle Danmarks stærkeste og mest bæredygtige talent- og uddannelsesmiljø, hvor unge kan kombinere sport, uddannelse og ungdomsliv.

Læs mere

Svendborg Sportsakademi inviterer til klubaften

Svendborg Sportsakademi inviterer alle ledere og trænere fra sportsklubber og idrætsforeninger til informationsmøde den 22. september 2016 kl. 19:00

Svendborg Sportsakademi er et nyt tilbud til talenter og eliteidrætsudøvere, som er tilknyttet en ungdomsuddannelse på Svendborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole og 10. klasse.

Formålet med Svendborg Sportsakademi er at koordinere og videreudvikle Danmarks stærkeste og mest bæredygtige talent- og uddannelsesmiljø, hvor unge kan kombinere sport, uddannelse og ungdomsliv.

Læs mere

Landstræner skal udvikle Svendborg Sportsakademi

Når Svendborg Sportsakademi til januar åbner et nyt tilbud for unge talenter og elitesportsudøvere på ungdomsuddannelser, bliver det med den erfarne ungdomslandsholdstræner i håndbold Sten Kaj Larsen ved roret.

Der var rigtig mange kvalificerede ansøgere, og ifølge bestyrelsesformand i Svendborg Sportsakademi, Jacob Kramer, er Sten Kaj Larsen det perfekte match. Han blev valgt blandt 29 kvalificerede ansøgere, og bestyrelsen er meget glade for den store interesse for Svendborg Sportsakademi.

- Sten har en baggrund, der passer perfekt til Svendborg Sportsakademi. Han har en solid erfaring med talentudvikling på nationalt niveau. Han er en rigtig dygtig fysisk træner, og har samtidig en pædagogisk baggrund med en læreruddannelse og mange års praktisk pædagogisk erfaring med målgruppen. Kombinationen af de sportslige og pædagogiske kompetencer er central for det miljø, vi gerne vil skabe, siger Jacob Kramer.

Læs mere

Workshop om sport, spil og ludomani

100.000 voksne og 33.000 unge under 18 år har problemer med at kontrollere deres pengespil.
Og man skal være over 18 år for at spille! Nogle får svært ved at styre det og udvikler ludomani.

Svendborg Eliteråd tager dette problem meget alvorligt, og har inviteret Inger Winther Johannsen fra Center for Ludomani til en workshop, hvor hun vil sætte fokus på problemet og de udfordringer, der kan opstå i den forbindelse.

Unge sportsfolk færdes i en spillekultur, og derfor bliver pengespil som sportsspil og poker en naturlig interesse for mange. For de fleste forbliver pengespil en sjov hobby, men for andre udvikler det sig til et alvorligt problem, der kan have seriøse konsekvenser både menneskeligt og sportsligt. Her har træneren mulighed for at gøre en afgørende forskel.

Continue reading “Workshop om sport, spil og ludomani”

Svendborg Sportsakademi en ny forening

Jacob Kramer udpeget for formand for bestyrelse, som skal arbejde for at udvikle Svendborgs nye sportsakademi.

Sydfyn fik i går en ny forening: Svendborg Sportsakademi. Visionen er at koordinere og videreudvikle Danmarks stærkeste og mest bæredygtige talent- og uddannelsesmiljø for unge under ungdomsuddannelse eller i 10. klasse, hvor talenter fra mange idrætsgrene kan kombinere sport, uddannelse og ungdomsliv.

Målet er  at tilbyde 20-25 unge talenter en plads på sportsakademiet, hvor de kan kombinere deres uddannelse med morgentræning og en stribe andre tilbud i akademiet.

– I opstarten bliver tilbuddet primært givet til unge, der bor på Sydfyn, men drømmen på længere sigt er at skabe et college i forbindelse med sportsakademiet, så vi kan tiltrække unge fra hele landet, forklarer den nyvalgte formand, Jacob Kramer, som til daglig er udviklingschef i Svendborg Gymnastikforening.

Continue reading “Svendborg Sportsakademi en ny forening”

Svendborg Sportsakademi bliver født den 25. februar

20-25 lovende idrætstalenter på tværs af alle sportsgrene i Svendborg Kommune får snart mulighed for at kombinere deres 10. klasse eller ungdomsuddannelse med skadesforebyggende kvalitetstræning i et nyt, unikt talentudviklingsmiljø. Muligheden vækkes til live med en ny forening, Svendborg Sportsakademi, som får til formål at skabe Danmarks stærkeste talentudviklingsmiljø, som sikrer de unge adgang til mentorordning, sundhedsteam, Svendborg Labs teknologiske testsystem, personlig udvikling og et såkaldt talentkørekort i at håndtere kost, træning, skole og privatliv i en sund balance.

Continue reading “Svendborg Sportsakademi bliver født den 25. februar”

Sydfynske klubber åbne for lederkurser

Eliterådet i Svendborg Kommune satser på klubudvikling i Team Danmark aftalen

Eliterådet i Svendborg Kommune vil støtte den organisatoriske udvikling af de klubber, der er prioriteret i samarbejdsaftalen med Team Danmark. Derfor kan klubberne få væsentlig støtte til et udviklingsforløb. Den 20. januar var bestyrelser og trænere fra alle de seks klubber derfor inviteret til en klubaften i Svendborg Talentcenter, og fik her præsenteret et gennemprøvet uddannelsesforløb.

Continue reading “Sydfynske klubber åbne for lederkurser”

Klubaften for de prioriterede klubber

Svendborg Eliteråd vil gerne invitere bestyrelse og ungdomstrænere til et fællesmøde onsdag, den 20. januar kl. 17 til 20 for de klubber, der er prioriteret i samarbejdsaftalen med Team Danmark – dvs. Svendborg Badmintonklub, Svendborg Svømmeklub, GOG Håndbold, SfB, Thurø Sejlklub, Svendborg Sunds Sejlklub og Svendborg Motorcykel Klub.

Vi vil blandt andet fortælle om Svendborg Talentcenter, Sportsklasser, kurser i ernæring, skader og sportspsykologi, SvendborgLab (fysiske og fysioteraputiske test), trænerkurser, diverse workshops om sport og pengespil samt klubudviklingsforløb for bestyrelserne.

Continue reading “Klubaften for de prioriterede klubber”